תקנון

 

 1. מבוא

1.1.       חברת בי.טי.סי אונליין בע”מ, ח.פ 51-569316-6 (להלן “החברה“)מפעילת אתר סחר המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט במדינת ישראל

1.2.        תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

1.3.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין.

1.4.        הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

1.5.        גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מביאה את הסכמתך המלאה והתחייבותך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך במידה ואינך
מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

1.6.        תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת וההאתר שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

1.7.        אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה באתר.

1.8.        השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, תתייחס לשני המינים.

1.9    החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או החברה בקשר לכך.

1.10 החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך עקב כך.

1.11       האתר וכל תוכנו מוגנים על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושם הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות איקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור, אפליקציות, קוד מקור וכו” הם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.

1.12 במידה ויש ברשותך מידע אודות תכנים המופיעים באתר אשר מפרים זכויות יוצרים, עלייך לדווח זאת למנהלי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: sales@buyli.co.il כתובת דוא”ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

1.13 על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

 1. הזכות להשתמש באתר

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

2.1. המשתמש מצהיר ומאשר כי הינו כשיר משפטית לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם האתר.

2.2.  באתר רשאי להשתמש בגיר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או ביצוע תשלום דרך Paypal.

2.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס אשראי”).

2.5.       המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים רשומה בישראל.

 1. המוצרים המוצעים באתר

3.1.        עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”. דף המכירה מכיל את שם המוצר, תיאור מוצר, מחיר   המוצר ומחיר המשלוח .

3.2.        התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה התמונה ומפרט המוצר לבין המוצר בפועל. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל
לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.

3.3.        הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן
על ידי היצרן/יבואן.

3.4.       טופס האחריות שצורף לחשבונית במועד הרכישה הוא הקובע בלבד לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות
כאשר מבצעים קנייה עם משלוח, השירות לא בהכרח כמו שמופיע באתר , אלא כפי שמצוין בתעודת האחריות. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לפי תנאי היצרן/יבואן.

3.5.        המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.

3.6.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

3.7.     המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.

3.8.     קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי הזמין .

3.9.     ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחיר עד 12 תשלומים שווה למחיר במזומן.

3.10.     המלאי המוצג באתר מעודכן בתדירות של כ-15 דקות

 1. שיטות המכירה באתר

4.1.        המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה , בי.טי.סי אונליין בע”מ

4.2.        השלמת הליך המכירה מותנה באישור עסקה מחברת האשראי של הרוכש לביצוע העסקה, ובנוסף שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החברה בעת השלמת הליך המכירה.

4.3         חברת בי.טי.סי אונליין בע”מ , רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

4.4.        אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים באתר עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר
המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח במעמד ההזמנה.

 1. אופן ביצוע הרכישה

5.1.        מילוי כל הפרטים מהווה אישור לביצוע הרכישה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה
במהירות, יש להקפיד על מילוי כל הפרטים באופן תקין.

5.2.        חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי – לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי ובאמצעות Paypal          .

5.3.        לקוח המבקש איסוף עצמי באחד הסניפים, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן להזמין מוצר ללא תשלום מלא).

5.4.        הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין
בלבד. האתר לא לוקח אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

5.5.        מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת
פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

5.6.        במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 48 שעות מביצוע ההזמנה, וההזמנה תחשב למבוטלת.

5.7.        לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות באמצעות טלפון – 0732-660614

בימים – א’-ה’, בין השעות 09:00  – 16:00, דואר אלקטרוני: sales@buyli.co.il

 1. ביטול עסקה – רכישות שבוצעו באתר

6.1.        הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק“).

6.2.        לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה המפורטים בסעיף 6.4 להלן (להלן: “טופס גילוי“)
באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח.

במקרה וטופס הגילוי לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את  החברה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון ישיר , ו/או על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.

6.3.        להלן פרטי העסקה שיכללו בטופס הגילוי בהתאם להוראות סעיף 14ג(ב) לחוק:

6.3.1. השם ומספר הזהות והכתובת של החברה

6.3.2. התכונות העיקריות של המוצר;

6.3.3. מחיר המוצר ותנאי התשלום החלים בעסקה;

6.3.4. דרכי ביטול העסקה:
בהתאם לסעיף 14ג(ג)(1) לחוק לפיו: מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי המכיל את
הפרטים האמורים בסעיף 6.3 זה, לפי המאוחר מבניהם; או בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק לפיו: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי המכיל את הפרטים האמורים
בסעיף 6.3 זה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות
תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק
או עולה חדש, לפי העניין.

6.3.5. מידע בדבר האחריות המוצר;

6.3.6. תנאים נוספים החלים על העסקה, ככל וישנם.

6.4.        מוצרים שניתן לשכפל ו/או להעתיק ו/או להקליט ושהלקוח פתח את אריזתם המקורית (או כאשר אריזתם המקורית קרועה בצורה מחשידה) –
לא יהיו ניתנים להחזרה / ביטול / החלפה.

6.5.        מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק:

6.5.1.  מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר בלבד(מכר מרחוק) .

6.5.2.  בעת ביטול עסקת מכר מרחוק החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול מהסכום שעליה להשיב ללקוח בכפוף לחוק.

 1. החזרת מוצר

ניתן להחזיר מוצר שנרכש עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

7.1.        הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו.

7.2.        לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

7.3.        בכפוף לדמי ביטול כחוק ומדיניות האתר.

8.ביטול עסקה ע”י האתר

האתר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

8.1.        אם התגלתה טעות בהצגת המוצר באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

8.2.        אם יתגלה כי חלה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.

8.3.        במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת
או בלתי מכוונת באתר שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר ו/או בכל מקרה בו החליט אתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8.4.        אם אזל המוצר ממלאי מחסן החברה לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).

8.5.        כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של האתר שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

8.6.        כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

8.7         האתר יהיה זכאי לבטל עסקה במקרה של שימוש בקופון ו/או קוד הנחה ו/או הטבה מקוונת אחרת (להלן יחד ולחוד: “הנחה מקוונת”) ככל שהמשתמש עשה שימוש שלא בהרשאה ו/או בהנחה מקוונת שאינה בתוקף ו/או בהנחה מקוונת שהגיעה אליו שלא כדין ו/או שימוש ללא כל היתר בדין בהנחה מקוונת. מבלי לפגוע מן האמור לעיל חלה חובה של המשתמש לעשות שימוש כדין בלבד בהנחה מקוונת שניתנה לו בלבד.

 1. מיחזור

9.1.     בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012, החברה מאפשרת למסור חזרה מוצרים
אלקטרוניים וחשמליים ישנים ואשר אינם בשימוש (להלן: “המוצר הישן”), בהתאם לתנאים הבאים:

9.1.1. קבלת המוצר הישן תתבצע רק בתמורה לרכישת מוצר חדש מאותה קבוצת סיווג;

9.1.2. סוללות ישנות ו/או שאינן בשימוש ניתן להחזיר ללא ביצוע רכישה באתר;

9.1.3. ניתן להחזיר את המוצר הישן ללא כל תמורה או תשלום;

9.1.4. המוצר הישן איננו מוגדר כפסולת ציוד וסוללות מזיקה, אשר עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

10 .   אספקת המוצרים

10.1.     האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שנכתב בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

10.2.     במידה  והלקוח  יבחר לקבל את המוצר במשלוח, האתר יפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים —  עד 7 ימי עבודה, מרכזי שירות – חלוקת המשלוחים תתבצע תוך 7 ימי עסקים למרכזי השירות וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

10.3.     האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 9.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתו.

10.4.     במקרה של אי הגעת הנמען למרכז השירות תוך 7 ימי עסקים מיום שליחת הודעה לשם הגעתו למרכז שירות,המשלוח יוחזר לשולח בעלות משלוח נוסף .

   10.5. זמני אספקה–

 10.5.1. המשלוחים המיועדים להפצה ע”י שליח יימסרו לנמענים עד – 7 ימי עסקים. מרכזי שירות – יימסר למרכז שירות עד 7 ימי עסקים.

10.5.2.  מסירתם של המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע עד 7 ימי עסקים. “אזורים חריגים לעניין. סעיף זה ולעניין כל חוזה זה,  אזורים החריגים כמפורט בסעיף 10.5.4  ולרבות: ישובי רמת הגולן וגבול הצפון/יישובי המגזר הערבי/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק)שטחים(/ישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח ויישובי הערבה.

10.5.3.  משלוח המתבצע ע”י דואר שליחים- הלקוח יקבל הודעת סמס מחברת השליחויות צ’יטה , בהודעה יפורטו זמני האספקה למשלוח : תאריך ושעות אספקה ולינק למעקב אחר ההזמנה.

ביום האספקה תישלח שוב הודעת סמס ללקוח עם פירוט של זמני האספקה ובנוסף השליח יצור קשר  עם הלקוח לפני שהוא מגיע לספק את המשלוח.

10.5.4.  אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח

10.5.5.  אזורים המפורטים בסעיף זה הינם אזורים חריגים – יישובי רמת הגולן וגבול הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח, ולרבות היישובים שנמצאים באתר השירות של ציטה – להלן הקישור

10.5.6.    ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים במחסן החברה, הלקוח יגיע לבצע איסוף רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר. במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.

10.5.7.    אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע”י חברת השליחויות צ’יטה או עד למרכז שירות הקרוב לבית הלקוח בהתאם לבחירת הלקוח

10.5.8.  המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח, פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.

10.5.9.  בעת אספקת ההזמנה במחסן החברה, יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל  הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.

10.5.10  זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י האתר. הרוכש יקבל  אישור הזמנה לדואר אלקטרוני שנרשם במערכת.

 1. קניין רוחני

12.1.      האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם
קניינה של האתרו/או של צדדים שלישיים המיוצגים באתר והם מוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות
יוצרים של מדינות אחרות.

12.2.     אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא
הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של החברה.

12.3.     אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה
הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה

 1.   שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה  : טלפון: 0732-660614, ניתן להתקשר בימים – א’ – ה’ – בין השעות 09:00 – 16:00אימייל-  sales@buyli.co.il (נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח דוא”ל).

 1. אבטחת מידע

14.1.     החברה נוקטת  באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

14.2.     כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,
ה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה
בו שימוש שלא בהרשאה.

14.3.     החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה
בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

14.4.  המשתמש מתחייב שלא לעשות בפלטפורמת הדפוס שימוש בתכנים אישיים הכוללים מידע שעלול להכיל “וירוסים” ו/או “תולעים” ו/או “פצצות זמן” ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של מפעילת האתר ו/או ספקי הדפוס ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

14.5.     מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 1. מדיניות הגנת פרטיות באתר

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך
בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר  BUYLIמאובטח עפ”י תקן PCI ,פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי האתר או החברה.

 1. המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא”ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכדומה.

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

 1. מה אנחנו עושים עם המידע

17.1.     במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל
נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

17.2.     אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך
זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

17.3.     במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית
שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים.

 1.  המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית לאתר ה. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 1. כללי

19.1.     החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או
רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

19.2החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.

19.3.     הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

19.4.     רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

19.5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

 1. ברירת דין

20.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

לקוח/ה יקר/ה,

 

באפשרותך למסור לנו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מהמגזר הביתי הדומה לפריט/ים שנמכר/ו לך, בכמות או במשקל דומים לפריט/ים שנמכר/ו לך, אשר מקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני שנועד לשימוש דומה לפריט/ים שנמכר/ו לך.

 

החזרה זו אינה כרוכה בתשלום או בכל תמורה אחרת מצידך. מיקום איזור ההחזרה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הוא בחנות בה את רוכש את המוצר החדש. מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד האספקה אפשרית במעמד האספקה של המוצרים הבאים ובתיאום מראש.

 

במקרה של מכירה מקוונת של ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי או של סוללות, ניתן להחזיר את פסולת הציוד החשמלי והסוללות באחד מ 3,000 מוקדי האיסוף של תאגיד מ.א.י מחזור אלקטרוניקה ישראל, הפזורים ברחבי הארץ ובהם במרכזי קניות ותחנות נוחות של תחנות דלק, שהיא דרך יעילה אחרת לקיום הוראות החוק.

מפת מוקדי האיסוף של מ.א.י למיחזור פסולת אלקטרונית בישראל – מ.א.י – תאגיד למיחזור אלקטרוניקה לישראל – פסולת אלקטרונית (mai.org.il)

 

יובהר, כי איננו מקבלים פריט פסולת ציוד וסוללות מזיקה.

נגישות